واکنش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به هتک حرمت دوباره قرآن در سوئد

هتک حرمت چندباره کتاب آسمانی و مقدس مسلمانان جهان در کشور سوئد، بار دیگر پرده از چهره واقعی مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر برداشته است. تکرار قرآن سوزی در استکهلم با موافقت دولت و حمایت پلیس، آن هم با وجود اعتراضات گسترده‌ای که قبلاً در این خصوص صورت پذیرفته است، نشان دهنده اسلام ستیزی سیستماتیک و سازماندهی شده‌ای است که متأسفانه نهاد‌های رسمی سوئد در تبلور و استمرار آن نقش دارند.

بدیهی است که تحمل رویکرد کنونی دولت سوئد و انفعال سازمان‌های بین‌المللی در وادارسازی این دولت به پاسخگویی در برابر قرآن‌ستیزی و اسلام‌هراسی نظام‌مند، دیگر از سوی مسلمانان و پیروان واقعی ادیان ابراهیمی در جهان امکان‌پذیر نیست.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1087549/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرآن سوزی فرد هتاک در سوئد در سایه حمایت نهاد‌های رسمی این کشور را قویاً محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های اسلامی دعوت می‌کند بابت وادارسازی دولت سوئد و دیگر دولت‌های اروپایی جهت توقف این رویکرد وقیحانه و خطرناک، اقدامی فوری و صریح صورت دهند.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به هتک حرمت دوباره قرآن کریم در کشور سوئد بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

دولت، نهاد‌های امنیتی و پلیس سوئد باید متوجه این حقیقت مسلم باشند که اسلام هراسی و قرآن ستیزی نظام‌مند در این کشور نه تنها از دید مسلمانان و افکار عمومی دنیا به مثابه احترام به حقوق انسانی و آزادی بیان تلقی نمی‌شود، بلکه منجر به خشم و نفرت جهانی از سوئد خواهد شد، چنانچه این روند اکنون نیز قابل مشاهده و تصدیق است.