وبینار معرفی طرح شهید وزوایی ویژۀ طلاب برگزار می‌شود

این وبینار ویژۀ کلیۀ طلبه‌های مراکز حوزه‌های علمیۀ سراسر کشور است که علاقه‌مند به اطلاع از نحوۀ اجرا و اعطای تسهیلات طرح شهید وزوایی (ویژۀ طلاب حوزوی) بنیاد ملی نخبگان هستند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1047269/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DB%80-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFبه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، وبینار معرفی «طرح شهید وزوایی ویژۀ طلاب (پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مستعدان برتر حوزوی کشور)» با حضور سید محمدصادق موحد؛ معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، ۱۹ آذرماه برگزار می‌شود.