وداع خانواده شهید امنیت «سلمان امیر احمدی» با پیکر وی + فیلم

 


منبع: https://snn.ir/fa/news/1036249/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%88%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85شهید امیر احمدی دو فرزند هفت و یک ساله دارد. اشرار داعشی، سر این شهید عزیز را با سلاح شاتگان هدف قرار دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شنبه‌شب و در جریان اغتشاشات در محله ابوذر خیابان سجاد شمالی، «سلمان امیر احمدی» از بسیجیان ناحیه حبیب‌بن‌مظاهر(ع) که برای دفاع از امنیت مردم در حال مقابله با آشوبگران بود، به درجه رفیع شهادت رسید.