ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ابتدای هفته آینده


سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از روز شنبه نوزدهم آذر به کشور و آغاز دوباره بارش‌ها در شش استان خبر داد و اعلام کرد: بر اثر فعالیت این سامانه، بارش باران، وزش باد شدید موقت، بارش برف و کولاک در ارتفاعات و مناطق سردسیر، کاهش محسوس دما و یخ‌بندان پیش‌بینی شده است.


منبع: https://www.imna.ir/news/625202/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87