وزیر ارشاد: برنامه دولت و مجلس حمایت از جریان فرهنگی کشور است


کاشان- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:بودجه فرهنگی کشور امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و برنامه دولت و مجلس شورای اسلامی حمایت از جریان فرهنگی و هنری کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959015/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA