وزیر مختار سفارت چین در حرم حضرت معصومه(س) حضور یافت


قم- ایرنا- «فولی هوا» وزیر مختار سفارت چین در ایران و هیات همراه در سفر به قم در حرم حضرت معصومه (س) حضور یافت و از این مکان تاریخی و مذهبی بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103092/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA