وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هتل گراناز چابهار را افتتاح کرد


چابهار- ایرنا- هتل گراناز چابهار با حضور وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، استاندار سیستان و بلوچستان و مدیرعامل منطقه آزاد با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال دارای ۴۹ سوئیت و با اشتغالزایی ۱۵ نفر در این شهرستان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003589/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7