وزیر میراث فرهنگی به شهدای ملایر ادای احترام کرد


همدان- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز پنجشنبه پس از ورود به ملایر با حضور در گلزار بهشت هاجر این شهر به مقام شامخ شهدای شهرستان ملایر در استان همدان ادای احترام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983171/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF