وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: دمای هوای فردا در چذابه در گرم‌ترین زمان ۴۴ و در خنک‌ترین زمان ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و پس فردا بیشینه و کمینه دما ۴۴ و ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیائیان آسمان قصر شیرین فردا صاف، گاهی همراه با وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۴ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد و پس فردا آسمان این شهر صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۴ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی کاظمین اظهار کرد: آسمان کاظمین فردا صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر ۴۵ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی کاظمین جمعه صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود و بیشینه دمای هوا ۴۵ و کمینه آن ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی اضافه کرد: آسمان شلمچه و چذابه پنجشنبه صاف گاهی همراه با وزش باد، غبار رقیق و افزایش شرجی هوا پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در شلمچه به ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان می‌رسد. این منطقه جمعه دمای هوای ۴۴ درجه‌ای تا ۳۱ درجه‌ای را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت جوی تمرچین پیرانشهر طی فردا و پس فردا اظهار کرد: آسمان این منطقه فردا صاف تا قسمتی ابری و وزش باد خواهد بود و دما در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان ۳۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. پس فردا نیز آسمان تمرچین پیرانشهر صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد خواهد بود و بیشینه و کمینه دما به ۳۳ و ۲۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی درباره دمای هوای کربلا گفت: دمای هوای این شهر فردا در گرم‌ترین زمان به ۴۵ و در خنک‌ترین زمان به ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. پس فردا نیز دمای هوا در این شهر در گرم‌ترین و خنک‌ترین دما ۴۶ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی شهرهای عراق اظهار کرد: آسمان نجف و کربلا فردا و پس فردا صاف همراه با وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. دمای نجف فردا به ۴۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان می‌رسد. برای جمعه نیز دمای هوا در این شهر ۴۴ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی سامرا طی فردا و پس فردا اظهار کرد: آسمان این شهر فردا صاف گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی با بیشینه و کمینه دمای ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد خواهد بود. آسمان این شهر جمعه صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود و دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۴ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

منبع: ایسنا


منبع: https://www.imna.ir/news/603246/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

به گزارش ایمنا، صادق ضیائیان اظهار کرد: آسمان مهران فردا و پس فردا (هفدهم و هجدهم شهریورماه) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید و غبار رقیق با بیشترین و کمترین دمای ۴۲ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.