وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۱۴ آبان

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۱۲۶، مشهد با شاخص ۱۰۸، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/701760/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۶۳، ارومیه با شاخص ۵۸، بوشهر با شاخص ۶۸، تهران با شاخص ۸۹، شهرکرد با شاخص ۵۸، بیرجند با شاخص ۶۷، اهواز با شاخص ۶۷، زنجان با شاخص ۸۵، سمنان با شاخص ۶۹، زاهدان با شاخص ۹۳، شیراز با شاخص ۶۸، قزوین با شاخص ۵۷، کرمان با شاخص ۵۱، کرمانشاه با شاخص ۶۳، خرم‌آباد با شاخص ۶۶، اراک با شاخص ۶۸ و یزد با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای اردبیل با شاخص ۱۹، ایلام با شاخص ۲۳، قم با شاخص ۴۰، سنندج با شاخص ۴۶، یاسوج با شاخص ۴۱، رشت با شاخص ۲۶، همدان با شاخص ۲۷، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای بجنورد، گرگان، ساری، بندرعباس و ثبت نشده است.