وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۲۱ شهریور

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/686977/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای سمنان با شاخص ۱۶۶ در وضعیت (قرمز)، مشهد با شاخص ۱۳۷، تهران و اراک با شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای بجنورد با شاخص ۳۴۰ در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) و زاهدان با شاخص ۲۷۷ بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۲۹، اردبیل با شاخص ۱۳، قم با شاخص ۴۸ و رشت با شاخص ۵۰ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای، قزوین، گرگان، همدان، ساری و بندرعباس ثبت نشده است.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۵۲، کرج با شاخص ۹۳، ایلام با شاخص ۵۲، بوشهر با شاخص ۹۷، شهرکرد با شاخص ۷۵، بیرجند با شاخص ۷۱، اهواز با شاخص ۷۰، زنجان با شاخص ۸۱، شیراز با شاخص ۷۸، سنندج با شاخص ۵۱، کرمان با شاخص ۵۸، کرمانشاه با شاخص ۵۴، یاسوج با شاخص ۸۱، خرم‌آباد با شاخص ۶۱ و یزد با شاخص ۶۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.