وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۲۳ شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۷۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای مشهد با شاخص ۱۱۶، سمنان با شاخص ۱۳۷، زاهدان با شاخص ۱۳۵، شیراز با شاخص ۱۱۸ و اراک با شاخص ۱۳۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۶۹، ایلام با شاخص ۵۳، بوشهر با شاخص ۷۶، تهران با شاخص ۹۲، شهرکرد با شاخص ۷۲، بیرجند با شاخص ۷۱، بجنورد با شاخص ۸۸، زنجان با شاخص ۶۶، قزوین با شاخص ۵۹، سنندج با شاخص ۶۷، کرمان با شاخص ۶۱، کرمانشاه با شاخص ۷۹، یاسوج با شاخص ۸۴، خرم‌آباد با شاخص ۷۶ و همدان با شاخص ۶۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۲۳، ارومیه با شاخص ۱۸، اردبیل با شاخص ۱۴، قم با شاخص ۴۰ و یزد با شاخص ۴۹ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای، گرگان، رشت، ساری و بندرعباس ثبت نشده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687470/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1