وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۱۹ آبان

سنجش کیفیت هوا در کلانشهرهای اصفهان با شاخص ۱۵۹ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز)، کرج با شاخص ۱۲۰، مشهد با شاخص ۱۲۰، قزوین با شاخص ۱۰۹، اراک با شاخص ۱۲۳، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر اهواز با شاخص ۲۰۴ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۸۴، ارومیه با شاخص ۵۷، ایلام با شاخص ۵۵، بوشهر با شاخص ۶۵، تهران با شاخص ۹۳، شهرکرد با شاخص ۷۴، بجنورد با شاخص ۷۳، زنجان با شاخص ۶۵، سمنان با شاخص ۹۸، زاهدان با شاخص ۶۱، شیراز با شاخص ۸۶، قم با شاخص ۷۱، کرمان با شاخص ۷۴، کرمانشاه با شاخص ۸۳، خرم‌آباد با شاخص ۶۶، همدان با شاخص ۵۳ و وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای اردبیل با شاخص ۲۶، بیرجند با شاخص ۳۵، سنندج با شاخص ۳۴، یاسوج با شاخص ۴۱، یزد با شاخص ۴۴، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، ساری، رشت، بندرعباس و ثبت نشده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/702964/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86