وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۲۴ شهریور

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۵۴، بوشهر با شاخص ۵۸، شهرکرد با شاخص ۶۶، بیرجند با شاخص ۶۴، مشهد با شاخص ۷۵، بجنورد با شاخص ۶۵، شیراز با شاخص ۶۲، قزوین با شاخص ۶۵، کرمان با شاخص ۸۵، کرمانشاه با شاخص ۷۵، یاسوج با شاخص ۵۱ و خرم‌آباد با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر زاهدان با شاخص ۳۶۹ در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687583/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای سمنان با شاخص ۱۵۷ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد، کلانشهرهای تهران با شاخص ۱۲۰، اهواز با شاخص ۱۰۳ و اراک با شاخص ۱۰۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۲۳، ارومیه با شاخص ۲۳، اردبیل با شاخص ۱۸، ایلام با شاخص ۴۹، زنجان با شاخص ۳۲، قم با شاخص ۲۷، سنندج با شاخص ۳۳، همدان با شاخص ۴۹ و یزد با شاخص ۴۷ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای، گرگان، رشت، ساری و بندرعباس ثبت نشده است.