وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۲۵ شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر زاهدان با شاخص ۲۰۸ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کلان‌شهرهای یاسوج با شاخص ۱۲۰ و اراک با شاخص ۱۰۲ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۵۴، بوشهر با شاخص ۷۱، کرج با شاخص ۶۹، تهران با شاخص ۸۵، شهرکرد با شاخص ۷۶، بیرجند با شاخص ۵۸، بجنورد با شاخص ۵۸، اهواز با شاخص ۸۱، زنجان با شاخص ۶۱، سمنان با شاخص ۶۶، شیراز با شاخص ۵۲، قزوین با شاخص ۹۸، کرمان با شاخص ۵۷، کرمانشاه با شاخص ۷۸، رشت با شاخص ۵۲، خرم‌آباد با شاخص ۶۵، همدان با شاخص ۶۳ و یزد با شاخص ۷۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۳۸، اردبیل با شاخص ۲۷، ایلام با شاخص ۴۳، مشهد با شاخص ۵۰، قم با شاخص ۲۶ و سنندج با شاخص ۴۲ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای، گرگان، ساری و بندرعباس ثبت نشده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/687747/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1