وضعیت شاخص کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ۱۰ آبان

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/700787/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۵۶، زاهدان با شاخص ۱۵۳، در وضعیت (قرمز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای تبریز با شاخص ۷۶، ارومیه با شاخص ۷۴، اردبیل با شاخص ۵۴، ایلام با شاخص ۵۵، بوشهر با شاخص ۷۹، تهران با شاخص ۸۳، شهرکرد با شاخص ۵۸، بیرجند با شاخص ۶۳، زنجان با شاخص ۸۹، سمنان با شاخص ۸۹، شیراز با شاخص ۷۴، قزوین با شاخص ۹۵، سنندج با شاخص ۵۵، کرمان با شاخص ۷۰، کرمانشاه با شاخص ۶۷، رشت با شاخص ۵۴، خرم‌آباد با شاخص ۶۷، اراک با شاخص ۷۵، همدان با شاخص ۸۷ و یزد با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در کلان‌شهرهای کرج با شاخص ۱۱۸، مشهد با شاخص ۱۱۲، بجنورد با شاخص ۱۳۸، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای قم با شاخص ۲۸، یاسوج با شاخص ۴۳، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، شرایط کیفی هوای کلان‌شهرهای گرگان، ساری، بندرعباس و ثبت نشده است.