وضعیت هوای اصفهان همچنان بر مدار قرمز است

در حال حاضر سنجش کیفیت هوا در ساعت منتهی به ۱۴ بعدازظهر در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۸، استانداری اصفهان با شاخص ۱۵۸، انقلاب با شاخص ۱۶۲، رهنان با شاخص ۱۶۳، کاوه با شاخص ۱۶۸ و میرزاطاهر با شاخص ۱۵۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. همچنین وضعیت سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین با شاخص ۱۲۷ و رودکی با شاخص ۱۱۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _سه‌شنبه بیست‌ودوم آذرماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۵۱ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده و این وضعیت تا ساعت ۱۴ بعدازظهر همچنان بر مدار آلودگی قرار دارد.

به گزارش ایمنا، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های جی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی خاموش بوده است، اما در ساعت منتهی به ۱۴ بعدازظهر فقط ایستگاه‌های احمدآباد، استانداری اصفهان، انقلاب، رهنان، کاوه، میرزاطاهر، پروین و رودکی فعال است.


منبع: https://www.imna.ir/news/626457/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۶ و استانداری اصفهان با شاخص ۱۶۸ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) و در خیابان پروین با شاخص ۱۴۱ و رودکی با شاخص ۱۳۹ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.