وضعیت هوای اصفهان همچنان قرمز است

همچنین امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۷، استانداری اصفهان با شاخص ۱۶۵، انقلاب با شاخص ۱۶۹، پروین با شاخص ۱۸۶، رهنان با شاخص ۱۶۶، کاوه با شاخص ۱۶۵ و میرزاطاهر با شاخص ۱۵۳ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _دوشنبه بیست‌ویکم آذرماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۶۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) ثبت شده و این وضعیت تا ساعت ۱۳ همچنان بر مدار قرمز قرار بوده است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های جی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی فعال نیست.


منبع: https://www.imna.ir/news/626184/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA