٧ مسیر پرتردد چارتری حذف شد/ ایجاد ۶٠٠ پرواز فوق‌العاده نوروزی
تهران- ایرنا- معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: مسیرهای پرتردد هوایی تهران به مشهد، اصفهان، شیراز تبریز، اهواز، بندرعباس و کرمان از سیستم چارتری حذف شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85059944/%D9%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B6%D9%A0%D9%A0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C