پایان‌نامه‌های دانشجویی هدفمند می‌شود تا دانشگاه‌ها کارآفرین شوند

اجرای این آیین‌نامه‌ها می‌تواند زیست بوم فناوری و نوآوری را توسعه دهد و نیرو‌های متخصص و کارآمدی را برای آینده علمی کشور تربیت کند. نیرو‌هایی که می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور؛ زمینه توسعه پایدار را برای نسل آینده فراهم کنند.

استفاده از پایان‌نامه‌های دانشجویی و به کارگیری دستاورد‌های دانشی آن‌ها پل ارتباطی محکمی میان دانش و صنعت است و آموزش‌ها را کارآمد و هدفمند می‌کند.

قانون جهش تولید دانش بنیان هم با عنایت به این مهم؛ تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای کشور را در اولویت قرار داده است.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3575853/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشور‌های پیشرفته، در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش است به همین دلیل توجه به این حوزه می‌تواند رهگشای بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش رو باشد.

آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران هم بر این موضوع تاکید دارد و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ماموریت داده است تا طرحی برای حمایت از هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی برای رسیدن به دستاورد‌ها و محصولات فناورانه با عنوان طرح پژوهانه فناوری را به هدف تسهیل گذار دانشگاه‌های کشور به سمت دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه دانشجویان، به گونه‌ای برنامه ریزی کند که تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۲ درصد از پایان نامه‌ها و رساله‌های مصوب مورد حمایت این برنامه قرار گیرد.