پایان عملیات استحکام بخشی و مرمت یخدان تاریخی سبزوار

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار گفت: این یخدان‌ها پس از مرمت کامل و تامین نیاز‌های زیرساختی همچون آب، برق و تلفن، قابلیت تغییر کاربری و تبدیل به سفره‌خانه و چایخانه سنتی را دارند و می‌توان از ظرفیت آنها در حوزه تأسیسات گردشگری نیز استفاده کرد.

حسنعلی حبیب‌پور افزود: برای اجرای عملیات مرمت و استحکام بخشی این یخدان تاریخی حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات میراث فرهنگی هزینه شده است.

 

حبیب پور خاطرنشان کرد: البته کار تغییر کاربری این بنا‌های تاریخی باید زیر نظر شورای فنی میراث فرهنگی و با رعایت شان اثر صورت گیرد و باید سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا مالکان بناها، طرح‌ها و یا پیشنهاد‌ها خود دراین خصوص را به شواری مزبور ارائه کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4146487/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار گفت: در این عملیات مرمتی اقداماتی، چون تقویت و استحکام‌بخشی پیوندی، دوخت و دوز ترک‌های داخلی، تعمیر سقف یخدان و اندود کاهگل بیرونی این بنای کهن انجام شد.

مرمت یکی از یخدان‌های تاریخی سبزوار، در حاشیه جاده کمربند جنوبی این شهر با هدف جلوگیری از خطر تخریب این بنا، پایان یافت.

پایان عملیات استحکام بخشی و مرمت یخدان تاریخی سبزوار

وی تصریح کرد: در حاشیه کمربندی جنوبی سبزوار، ۶ یخدان وجود داشته که ۲ یخدان به صورت کامل تخریب شده است.