پایان مرحله نخست مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایزدی با بیان اینکه این مرحله شامل مرمت یک چهارم گنبد یعنی ۴ نیم‌ترک از مجموع ۱۶ نیم‌ترکِ آن بود پایان مرحله نخست مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهانگفت: خط قسمتی که مرمتِ آن تمام‌شده از بخش‌های مرمت‌نشده کاملاً مشخص است.
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: مرمت سایر بخش‌ها به محض تأمین اعتبار شروع می‌شود، ولی اولویت اجرای این پروژه با نیم‌ترک‌های مرمت‌شده بود.
 ایزدی افزود: با توجه به جهت بارش‌ها در اصفهان که از سمت غرب است، بخش‌های مرمت‌شده آسیب خیلی زیادی دیده بود که خوشبختانه در این مرحله مرمت شدند. مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: مرحله بعدی مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به مناقصه گذاشته می‌شو یا اینکه مرمت در شرایط خاص ادامه خواهد یافت.
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: در شورای فنی استان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود که آیا مرمت با همان پیمانکار و از طریق ترک تشریفات ادامه داده شود و یا اینکه به مناقصه گذاشته شود؟پایان مرحله نخست مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان
ایزدی گفت: فعلاً با توجه به بارش‌های اخیر، اولویت‌های مرمتیِ دیگری در میدان نقش‌جهان وجود دارد و به همین علت اعتبارات به سمت حفاظت از خودِ میدان و بازار پیرامون آن رفته است.
 مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: به محض رفع خطر و اقدامات ضروری بازار، در مرحله بعد به ادامه مرمت گنبد شیخ لطف‌الله خواهیم پرداخت؛ اما درحال حاضر قرار است بخشی از عالی قاپو، بازار و کاشی‌کاری‌های بدنه بازار مرمت شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3857275/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86