پای درد دل مردمی که خانه‌هایشان در آتش‌سوزی امامزاده ابراهیم سوخت+فیلم
رشت – ایرنا – خبرنگار ایرنا با حضور در روستای گردشگری امام‌زاده ابراهیم (ع) شفت، پای درد دل مردم خسارت دیده از آتش سوزی بامداد پنجشنبه در این روستا نشست. این حادثه به ۱۲۰ خانه، مغازه و واحد اقامتی خسارت هنگفت وارد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85464364/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85