پرداخت مرجله دوم کمک هزینه‌های حمایتی تئاتر استان‌ها

اداره‌کل هنر‌های نمایشی مرحله دوم کمک هزینه‌های حمایتی را به حساب انجمن‌های نمایش استان‌ها واریز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنر‌های نمایشی، مرحله دوم کمک هزینه‌های انجمن هنر‌های نمایشی به منظور حمایت از جشنواره‌های استانی و اجرا‌های صحنه‌ای به حساب انجمن هنر‌های نمایشی استان‌ها واریز شد.پرداخت مرجله دوم کمک هزینه‌های حمایتی تئاتر استان‌ها

براساس برنامه‌ریزی اداره کل هنر‌های نمایشی و انجمن هنر‌های نمایشی واریز این مبالغ همزمان با تامین اعتبارات بودجه و برطبق بررسی عملکرد استان‌ها ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641328/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

دور اول این کمک هزینه‌های حمایتی هفته گذشته با هدف حمایت از پرتال‌های خبری و پشتیبانی از انجمن‌های نمایش استان‌ها پرداخت شده بود.