«پرس تی‌وی» و نگاهی نو به واکاوی تحولات بین‌المللی

با این همه، شاید کمتر برنامه های تحلیلی را در رسانه های مختلف بین المللی شاهد بوده و هستیم که نگاهی ریشه ای و عمیق به موضوعات بین المللی دارند و واکاوی علمی و نه مغرضانه و توام با هیجانات رسانه ای را جهت تحلیل رویدادهای مختلف مد نظر قرار می دهند. در این رابطه، به طور خاص برنامه «اینسایت» شبکه پرس تی‌وی نمودی عینی از اتخاذ نگاه و رویکرد علمی و عمیق به تحولات مختلف بین المللی است.

** نخبه‌گرایی در تحلیل مسائل مهم بین‌المللی

اهمیت  برنامه‌های شبکه پرس تی وی زمانی بهتر درک می شود که بدانیم امپراطوری رسانه ای غرب با استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع خود، هر آنچه می تواند را جهت جعل و تحریف حقایق به کار می‌گیرد و مانع از آن می شود که واقعیت های عرصه بین المللی آنطور که باید و شاید، دیده و تحلیل و تفسیر شوند. از این منظر، این برنامه ها در چهارچوب کلیشه های رایج رسانه ای کار نکرده و نمی کند. همین موضوع نیز موقعیتی ممتاز را به آن ها بخشیده است.  

برنامه ای که در هر قسمت از آن، پرونده ای خاص از مسائل مهم منطقه خاورمیانه و فضای بین المللی، هدفِ بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در رابطه با آن آگاهی بخشی انجام می شود. به طور کلی به نظر می رسد که سه ویژگی خاص برنامه اینسایت، به آن در مقایسه با دیگر برنامه های مشابه در رسانه های مختلف بین المللی، ماهیتی متمایز بخشیده است.

 این برنامه ا سعی کرده تا جای ممکن از حالت محضِ نخبه گرایانه به نحوی که موجب دوری عموم مردم از این برنامه شود هم خودداری کند و در این راستا حتی افراد عادی نیز با مشاهده قسمت های گوناگون و موضوعات متنوع تحت بررسی در برنامه اینسایت، می توانند در مورد ابعاد گوناگون مساله موردِ بحث، آگاهی مناسب و کاملی را کسب کنند. از این رو، برنامه اینسایت شبکه پر ستی وی در عین نخبه گرا بودن، عام‌فهم نیز است و این یکی از نکات مهم و برجسته این برنامه به حساب می آید.

از این منظر، برنامه «اینسایت» در مورد بسیاری از موضوعات بین المللی، نَه نگاه صرف ایرانی بلکه نگاهِ خاص محلی به مساله را دنبال می کند و همین موضوع موجب می شود تا درکی عمیق تر و نزدیک تر به مسائل مختلف اتفاق بیفتد. البته که در این میان باید توجه داشت که برنامه اینسایت شبکه پرس تی وی تا حد زیادی فضای مناسبی را برای صداهای حاشیه ای و مستقل در جهان جهت ابراز عقایدشان نیز فراهم می کند.

موضوعی که در نوع خود موجب می شود تا این صداها نیز تریبونی را داشته باشند و بتوانند ورای روایت های رایج و عام قدرت ها و رسانه های غربی، ابعادی خاص و جدید از واقعیت‌های بین المللی را به مخاطبان جهانی شبکه پرس تی وی عرضه کنند.

انتهای پیام/


منبع: https://ana.press/fa/news/813967/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

یکی دیگر از ویژگی های برنامه های  شبکه پرس تی وی که به نوعی تابعی از مولفه اولِ مطرح شده در این گزارش نیز است، نگاهِ ریشه ای و عمیق آن به مسائل مختلف است. در  همین ارتباط، برنامه اینسایت، رسالت خود را ایجاد نوعی بصیرت و فهم عمیق در مورد موضوعات گوناگون بین المللی، ورای تفاسیر صِرف رسانه ای و بعضا مغرضانه که همراه با هیجانات و احساسات زودگذر هستند قرار داده است.

در نهایت باید گفت که درست است که برنامه  های  شبکه پرس تی وی و با حمایت های ایران تولید می‌شود با این حال، به معنای واقعی کلمه، ماهیتی بین المللی دارد. مساله ای که خود را به طور خاص در قالب میهمانان قسمت های مختلف برنامه «اینسایت» نیز نشان می دهد. در واقع، این برنامه برای چهره های محقق و دانشگاهی از کشورهای اقصی نقاط جهان، فرصتی مناسب را جهت ارائه آخرین یافته ها و پژوهش هایشان فراهم می کند.

جهان خبر و رسانه ها در شرایط کنونی، وضعیت و ماهیتی پیچیده و متنوع دارد. در این راستا، رسانه های معتبر بین المللی هر کدام به شیوه و طریقی، واکاوی و تحلیل وقایع و رویدادهای مختلف بین المللی را در دستورکار قرار می دهند و سعی می کنند از این رهگذر، مخاطبان و افکار عمومی را به سمت خودشان جلب کنند.

** نگاه ریشه‌ای و عمیق به مسائل بین‌المللی

یکی از ویژگی های عمده و مهم برنامه ‌های شبکه پرس تی وی، تعهد آن به نگاه نخبه گرایانه در تحلیل وقایع روز بین المللی است. در واقع، میهمانان این شبکه عمدتا از جمله زبده ترین و شناخته ترین کارشناسانی هستند که در حوزه های گوناگونِ مسائل بین المللی، صاحب نظر هستند و عملا در قالب سری قسمت های مختلف برنامه اینسایت، نتیجه مدت ها تحقیقات علمی و دانشگاهی خود را به مخاطبان عرضه می کنند.

برنامه‌های شبکه «پرس تی‌وی» از جمله برنامه «اینسایت» با اتخاذ نگاه و رویکرد علمی و عمیق بنه دنبال نگاهی نو به واکاوی تحولات بین‌المللی است.

پیچیدگی عرصه بین‌الملل نیازمند روشنگری است؛