پرس تی وی، جهان غرب و معمای افشای واقعیت های پنهان


بر اساس گزارش اخیر اندیشکده کوئینسی در آمریکا،بیش از ۸۰ درصد از رسانه‌های آمریکایی که در حوزه سیاست خارجی فعال هستند، از وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) منابع مالی دریافت می‌کنند.


منبع: https://ana.press/fa/news/860930/%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86