پرفروش‌ترین فیلم‌ها و سینما‌های کشور کدام است؟

همچنین ۴۰ سینمای اولی که در این ماه بیشترین فروش را داشتند، اعلام شد که ۵۹ درصد از فروش کل سینما‌های کشور توسط این سینما‌ها محقق شده است. جمع کل فروش این سینما‌ها نیز ۷۵ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان اعلام شده است.

پردیس سینمایی «کوروش» تهران با فروش بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پردیس سینمایی «ایران‌مال» تهران با فروش بیش از ۶ میلیارد تومان، پردیس «هنر شهر آفتاب» شیراز با فروش بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، پردیس سینمایی «سیتی‌سنتر» اصفهان با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان، پردیس سینمایی «هویزه» مشهد با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان، پردیس سینمایی «آزادی» تهران با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان، پردیس سینمایی «اکومال» کرج با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان، پردیس سینمایی «مگامال» تهران با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان، پردیس سینمایی «ساحل» اصفهان با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان و پردیس سینمایی «لوتوس‌مال» تهران با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان به ترتیب اول تا دهم جدول سینما‌های پرفروش کشور در بهمن هستند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1133024/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، جمعه ۲۰ بهمن با فروش بیش از ۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز سینما و سه‌شنبه سوم بهمن با ۲۰۷ هزار و ۳۹۴ نفر پرمخاطب‌ترین روز این ماه محسوب می‌شوند.