پرونده ثبت‌جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» تحویل یونسکو شد


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پرونده ثبت‌جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» به منظور درج در فهرست میراث‌جهانی تحویل یونسکو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014856/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF