پرونده ثبت ملی ۱۰ اثر دفاع مقدس خوزستان در حال آماده‌سازی است


اهواز- ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با بیان این که ۴۰ اثر دفاع مقدس این استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است گفت: ۱۰ پرونده دیگر از دوران دفاع مقدس نیز در حال آماده‌سازی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85455937/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA