پنج میلیارد ریال هزینه مرمت قلعه چشمه علی قم از محل سفر رئیس جمهور تامین شد

چشمه علی، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم است. این روستا در دهستان نیزار قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928500/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3

ارجمندی یادآور شد: تمام تلاش خود را بر آن گذاشته ایم که مرمت قلعه با سبک گذشته و با نزدیک ترین مصالح نسبت به مصالح اولیه صورت گیرد.

علیرضا ارجمندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قدمت قلعه چشمه علی قم به دوران قاجار باز می گردد و در بخش سلفچگان قم قرار دارد.

وی ادامه داد: برج ها و باروهای این بنا و چند دیوار از این قلعه مورد تخریب قرار گرفته بود.

وی با اشاره به این که در سال های گذشته نزدیک به نیمی از این قلعه تاریخی تخریب شده بود گفت: اکنون مراحل مرمت این اثر تاریخی در حال انجام است.