پنج میلیارد ریال هزینه مرمت قلعه چشمه علی قم از محل سفر رئیس جمهور تامین شد

ارجمندی یادآور شد: تمام تلاش خود را بر آن گذاشته ایم که مرمت قلعه با سبک گذشته و با نزدیک ترین مصالح نسبت به مصالح اولیه صورت گیرد.

وی با اشاره به این که در سال های گذشته نزدیک به نیمی از این قلعه تاریخی تخریب شده بود گفت: اکنون مراحل مرمت این اثر تاریخی در حال انجام است.

وی ادامه داد: برج ها و باروهای این بنا و چند دیوار از این قلعه مورد تخریب قرار گرفته بود.

چشمه علی، روستایی است از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم است. این روستا در دهستان نیزار قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928500/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3

علیرضا ارجمندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قدمت قلعه چشمه علی قم به دوران قاجار باز می گردد و در بخش سلفچگان قم قرار دارد.