پهلوی نقشی جدی در تحکیم رژیم صهیونیستی داشت/ نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول


تهران- ایرنا- یک پژوهشگر تاریخ معاصر، نسل کشی و کاهش جمعیت ایران در جنگ جهانی اول را از اهداف کانون یهود دانست و گفت: بررسی اسناد نشان می دهد پهلوی نقشی جدی در تحکیم رژیم صهیونیستی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307830/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86