پیاده‌راه گلیم سیرجان میزبان نمایشگاه ملی صنایع دستی می‌شود


کرمان – ایرنا – سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمان از تاریخ ۱۴ تا ۱۸ آذرماه امسال در محل پیاده‌راه گلیم شهرستان سیرجان برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294713/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF