پیاده روی ۱۱۱۲ کاروان پیاده به سمت مشهد/ تأمین ۴۰۰ محل اسکان برای زائران


 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو حسین رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) در خصوص حضور کاروان‌های پیاده اظهار داشت: تا کنون بیش از ۹۱ هزار زائر پیاده خود را به مشهد رساند که از این تعداد ۴۰ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: براساس رصد صورت گرفته و اعلام کاروان‌ها از تمامی محور‌ها کاروان‌های پیاده به سمت مشهد در حرکت هستند که تا فردا عصر یک هزار و ۱۱۲ کاروان وارد مشهد می‌شوند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) بیان کرد: براساس اطلاعاتی که از کاروان‌ها داریم ۴۰ هزار زائر پیاده در مسیر تربت جام، ۳۰ هزار نفر در مسیر سرخس در راه مشهدند و بزرگترین کاروان ۲ هزار و ۵۰۰ نفری زائر پیاده از نیشابور امروز در مسیر جاده مشهد قدیم هستند که تا روز شهادت امام رضا (ع) به مشهد می‌رسند.

رضایی خاطرنشان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان زائران پیاده نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد دارد که در همین راستا برای خدمات رسانی بهتر امروز تعداد ۲۴ ایستگاه صلواتی خدمت به زائران پیاده بر شمار ۳۴۰ ایستگاه قبلی افزوده شده است.

وی اظهارکرد: در مشهد تعداد ۴۰۰ محل اسکان برای زائران پیاده فراهم شده است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1097267/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86