پیام تسلیت دارابی در پی درگذشت پیشکسوت مرمت بناهای تاریخی


معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درپیامی درگذشت حسن کوثری پیشکسوت مرمت بنا‌های تاریخی را تسلیت گفت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074005/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C