پیام وزیر میراث فرهنگی به دومین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای


قزوین- ایرنا- سیدعزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهانه آغاز دومین جشنواره تولیدات چندرسانه ای میراث فرهنگی، پیامی منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307171/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C