پیام یلدایی ضرغامی: موبایل‌ها را کنار بگذارید


تهران – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه شب یلدا با مبانی تفکر اسلامی همخوانی دارد، گفت: یلدا متعلق به همه مردم دنیاست و ثبت جهانی یلدا در یونسکو دنیا جایگاه آن را تقویت و تحسین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976582/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF