پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن

خوانسار: آسمان نیمه ابری گاهی مه رقیق و احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر / ‏ بیشینه دما: ۱۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

مبارکه: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج صاف / بیشینه: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۳- درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر / ‏ بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۲- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/724705/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2

سمیرم: آسمان نیمه ابری گاهی مه رقیق به تدریج کاهش ابر / ‏ بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۳- درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج صاف / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد