پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز چهارشنبه ۹ اسفند

دولت‌آباد: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ‬ ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/731691/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B9

کاشان: آسمان‬ ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۵- درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰- سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

مبارکه: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۲- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان ابری بارش برف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲-‬ درجه سانتی‌گراد