پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز دوشنبه ۱۴ اسفند

اردستان: آسمان ابری بارش باران یا برف گاهی مه آلود / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان ابری بارش باران یا برف و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

مبارکه: آسمان ابری بارش باران یا برف و وزش باد / بیشینه: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه: صفر درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان ابری بارش باران یا برف گاهی مه آلود / ‏ بیشینه دما: ‬ ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/733231/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

سمیرم: آسمان ابری بارش باران یا برف و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۱ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان ابری بارش باران یا برف و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان‬‬ ابری بارش باران یا برف و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۳‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات ابری وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر‬ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات ابری بارش باران یا برف / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان ابری بارش باران یا برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد