پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز شنبه ۱۱ فروردین

اصفهان: آسمان صاف اوایل شب افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏‏ بیشینه دما: ۲۱‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

خوانسار: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان‬‬‬‬ صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۵ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۶ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ‬ ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/740504/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

نجف‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد