پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشتبه گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / ‏‏ بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۱۲ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان‬‬‬‬ ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۱۴ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / ‏ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی گراد

دولت‌آباد: آسمان ابری و مه رقیق گاهی رگبار و رعدوبرق / ‏ بیشینه دما: ‬ ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/750073/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3