پیش‌بینی شهید مطهری درباره آینده مقام معظم رهبری

روحانیون مبارز در دوره پهلوی محور اصلی گسترش و تداوم نهضت بودند. در این میان اسناد بسیاری از روابط استاد مطهری و آیت‌الله خامنه‌ای به چشم می‌خورد.

در یکی از اسناد ساواک مورخ اسفند ۱۳۵۲ با موضوع «مرتضی مطهری» آمده است: «یاد شده از اینکه نماز جماعت سید علی خامنه‌ای را در مشهد تعطیل کرده‌اند به شدت ناراحت شده و اظهار داشته همه مراکز حساس را که اثری دارد می‌بندند. انسان متحیر می‌ماند چه کند و چه بگوید … وی گفت سید علی خامنه‌ای از نمونه‌های ارزنده‌ایست که برای آینده موجب امیدواری است و در این مدت کوتاه در مشهد کار‌های پر ثمری انجام داده که یکی از آن‌ها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی مورد توجه خمینی هم واقع شده و خمینی دستور داده که هواخواهان وی خامنه‌ای را حمایت کنند.

در ادامه «نظریه یکشنبه» چنین آمده است: «سید علی خامنه‌ای قبلاً در مسجد کرامت نماز می‌خواند و پس از اتمام نماز آیاتی از قرآن را که مورد نظرش بود تفسیر می‌نمود چند روز قبل بوی تذکرات لازم داده شده که در مسجد مذکور نماز نخواند و جلسات او تعطیل شده است ضمناً مرتضی مطهری ساکن تهران و قبلاً در حسینیه ارشاد سنخرانی می‌کرده وی یکی از افراد متعصب مذهبی است.»


منبع: https://ana.press/fa/news/845241/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C

در اسناد سال ۱۳۵۲ ساواک به نظر شهید مطهری درباره مقام معظم رهبری اشاره شده است.

به روایت اسناد؛

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علامه شهید مطهری درباره سید علی خامنه‌ای به نقل از اسناد ساوک گفت. ایشان از نمونه‌های ارزنده‌ایست که برای آینده موجب امیدواری است و در این مدت کوتاه در مشهد کار‌های پر ثمری انجام داده است.