پیش‌بینی شهید مطهری درباره آینده مقام معظم رهبری


به روایت اسناد؛

در اسناد سال ۱۳۵۲ ساواک به نظر شهید مطهری درباره مقام معظم رهبری اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علامه شهید مطهری درباره سید علی خامنه‌ای به نقل از اسناد ساوک گفت. ایشان از نمونه‌های ارزنده‌ایست که برای آینده موجب امیدواری است و در این مدت کوتاه در مشهد کار‌های پر ثمری انجام داده است.

روحانیون مبارز در دوره پهلوی محور اصلی گسترش و تداوم نهضت بودند. در این میان اسناد بسیاری از روابط استاد مطهری و آیت‌الله خامنه‌ای به چشم می‌خورد.

در یکی از اسناد ساواک مورخ اسفند ۱۳۵۲ با موضوع «مرتضی مطهری» آمده است: «یاد شده از اینکه نماز جماعت سید علی خامنه‌ای را در مشهد تعطیل کرده‌اند به شدت ناراحت شده و اظهار داشته همه مراکز حساس را که اثری دارد می‌بندند. انسان متحیر می‌ماند چه کند و چه بگوید … وی گفت سید علی خامنه‌ای از نمونه‌های ارزنده‌ایست که برای آینده موجب امیدواری است و در این مدت کوتاه در مشهد کار‌های پر ثمری انجام داده که یکی از آن‌ها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی مورد توجه خمینی هم واقع شده و خمینی دستور داده که هواخواهان وی خامنه‌ای را حمایت کنند.

در ادامه «نظریه یکشنبه» چنین آمده است: «سید علی خامنه‌ای قبلاً در مسجد کرامت نماز می‌خواند و پس از اتمام نماز آیاتی از قرآن را که مورد نظرش بود تفسیر می‌نمود چند روز قبل بوی تذکرات لازم داده شده که در مسجد مذکور نماز نخواند و جلسات او تعطیل شده است ضمناً مرتضی مطهری ساکن تهران و قبلاً در حسینیه ارشاد سنخرانی می‌کرده وی یکی از افراد متعصب مذهبی است.»


منبع: https://ana.press/fa/news/845241/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C