پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ساعت آینده؛ امروز ۱۸ آبان

تهران: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد در بعضی ساعات مه صبحگاهی / ‏بیشینه دما: ۱۶‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان بارش پراکنده و ابر کاهش به تدریج / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/618110/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

ارومیه: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری یا غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد