پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ساعت آینده؛ امروز ۱۸ آذر

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/625441/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی مه آلود / ‬بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری و یخبندان / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: