پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ بهمن

تهران: آسمان کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان به‌تدریج ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود / ‬بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با یخبندان / بیشینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان ابری و بارش باران یا برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/641238/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86