پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۹ اسفند

شیراز: آسمان مه آلود با احتمال بارش پراکنده به‌تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی رگبار باران / ‏‬ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/644385/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات / ‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد