پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۰ اسفند

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

تهران: آسمان صاف همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبارآلود / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان مه آلود و کمی ابری / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/644624/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AFرشت: آسمان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات مه رقیق / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری مه رقیق گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد