پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳ مهر

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/607647/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / ‬ بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد