پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۱ اسفند

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/644933/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف و مه صبحگاهی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان نیمه ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات / ‬بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد