پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۴ اسفند

بوشهر: آسمان صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/645559/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

تهران: آسمان کمی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد گاهی کمی ابری / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد