پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۵ اسفند

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و کاهش به‌تدریج ابری / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی ابری / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید و افزایش ابر / ‬بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/645867/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد شدید / ‬بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد